Erhvervslejekontrakter
Erhvervslejekontrakter udarbejdes individuelt. Kontakt os for en konkurrencedygtig pris.
Huslejerestancer
Betaler lejer ikke huslejen til tiden, skal man som udlejer første sende et påkrav med en frist for lejer til at betale. I boliglejemål er fristen minimum 14 dage og i erhvervslejemål minimum 3 dage. Man kan kræve et påkravsgebyr af lejer.
LEJEKONTRAKTER
Boliglejekontrakter på Typeformular A9 udarbejdes sædvanligvis for 3.500 kr. inklusiv moms.

Kontakt os for en gratis vurdering af din sag

Få gratis vurdering
Lejeloven anno 2015 - hvad betyder den for dig? Den ny lejelov er ikke just revolutionerende...
Typeformular A8 Typeformular A8 er den officielle blanket til brug for boliglejekontrakter.
Lejers efterladte ejendele Hvordan skal udlejer forholde sig, hvis lejer flytter uden at tage alle sine ejendele med

Eksperter i lejeret

Der findes i Danmark over 1 million boliglejemål og erhvervslejemål, så rigtig mange danskere stifter på et eller andet tidspunkt bekendtskab med en lejekontrakt. Alligevel er reglerne i lejelovgivningen blandt de mest komplicerede i dansk ret.

Advokatgruppen vil med denne hjemmeside informere dig om de regler der gælder for dig som udlejer, uanset om det drejer sig om udformning af selve lejekontrakten, reglerne om indflytning, mangler, vedligeholdelse, husorden, forbrugsregnskaber, opsigelse, ophævelse, fraflytning eller konflikter med lejer. 

Desuden kan du læse mere om os, og hvad vi kan gøre for dig enten i form af rådgivning, ejendomsadministration eller bistand i forbindelse med retssager. Vores erfaring siger os, at du står bedre i din sag, hvis du lader en advokat bistå dig så tidligt i forløbet som muligt.

Er du på udkig efter rådgivning inden for køb og salg af fast ejendom, kan du læse mere på Husadvokaten.com

Etiske regler og ansvar

En yderligere fordel ved at lade os varetage din sag er, at vi som advokater er underlagt strenge regler om advokatetik og ansvarsforsikring, hvilket giver dig stor sikkerhed og tryghed.

Penge der indbetales til os på dine vegne beskyttes som betroede midler og er dermed særligt sikrede.

Advokatgruppen er desuden medlem af Ejendomsforeningen Danmark og foreningens administrationssektion og opfylder derfor også de etiske regler som gælder for Ejendomsforeningens medlemmer.

Lovgivning og retspraksis ændrer sig fra dag til dag. Pas derfor på - indlæggene på dette site kan være forældet, og du bør derfor ikke disponere alene på grundlag af dem. Spørg os, hvis du vil være helt sikker på, at tingene ikke har ændret sig.

Sitet drives af Advokatgruppen, Åboulevarden 31, 8000 Århus C - www.advokatgruppen.dk

Advokatgruppen er et landsdækkende advokatfirma med kontorer i Århus, Horsens, Fredericia og København